Oficiální odpověď poslankyně Evropského parlamantu paní Dity Charanzové

07.07.2017

Oficiální odpověď poslankyně Evropského parlamantu paní Dity Charanzové na naši žádost o podporu v prosazení lokalizace prostředí systému Playstation do českého jazka.


Vážení pánové,

v první řadě děkuji za důvěru, s níž se na mne obracíte. S velkým zájmem jsem si pročetla informace, které jste v rámci otevřeného dopisu zaslali. Ač sama nejsem aktivní uživatelkou tohoto zařízení, případ mne velmi zaujal. S mojí podporou můžete počítat.

Nechtěla bych vytvářet přehnaná očekávání, uvidíme, kam naše snaha povede. Ráda nicméně využiji možností, které jako poslankyně Evropského parlamentu mám. V tuto chvíli neexistují právní nástroje, které by výrobce donutily užívat v EU všechny jazyky trhů, na kterých je daný digitální produkt dostupný. Některé vámi popisované praktiky ale mohou mít znaky tzv. obchodního geo-blockingu, kdy jsou zákaznici "uzamčeni" pouze v takové nabídce výrobce, která odpovídá např. zemi jejich pobytu. Totéž se může týkat taky možností placení apod.

V současné době je na úrovni Evropské unie projednáváno nařízení, které by některé z těchto diskriminačních praktik mělo odstranit. Zatímco v Evropském parlamentu se podařilo i s mým přispěním prosadit úpravu zaměřenou na práva spotřebitelů, členské státy zatím nejsou schopny se v této věci dohodnout a celý proces tak blokují.

V rámci vaší iniciativy bych tedy ráda učinila několik postupných kroků. S využitím vámi poskytnutých informací zašlu písemný dotaz Evropské komise, aby posoudila, zda je v tomto konkrétním případě ze strany výrobce postupováno zcela v souladu s platnou legislativou a zda by mohla řešení pomoci legislativa připravovaná. V dalším kroku se pak obrátím i na vedení odpovědné divize společnosti Sony.

Věřím, že se díky vašemu úsilí podaří výrobce přimět k tomu, aby dnešní situaci postupně napravil. Pokud se mi podaří k tomuto cíli přispět, budu za to velmi ráda. Moji podporu každopádně máte a uvítám, když se o dalším vývoji budeme vzájemně informovat.

S pozdravem, Dita Charanzová