God of War - Další komunitní akce

08.11.2017

Je čas na další komunitní akci. Kdo si o nic neřekne, ten nic nedostane. A my přeci chceme české titulky v God of War. Jménem nás všech se obracíme směrem k Sony, dopis zasíláme na Sony Czech, Sony Europe, Santa Monica Studio a vy jej společně s námi můžete lajkovat, sdílet a tím pádem maximálně zviditelnit. Jsme v tom společně!


Drahá Sony,

když jsi v nedávné době lokalizovala prostředí konzole Playstation 4 do českého jazyka, splnila jsi mnohaletý sen desítkám tisícům tvých zákazníků v zemi uprostřed Evropy.

Malý krok pro Sony, ale velký pro nás - a pro ještě větší vnímání rozdílu v přístupu směrem ke hráčům, na rozdíl od konkurence. Tam, kde se nachazíš, tedy v čele konzolového videoherního průmyslu, jsi díky exklusivním hrám a zejména díky exklusivním hrám, které produkuješ ve svých vývojářských studiích.

Jedním z nich je i Santa Monica Studio, které za pár měsíců přinese další díl z celosvětově populární série God of War a nepochybně zažijete fenomenální prodeje.

Skutečný potenciál českého trhu se vám odemkne nejen kvalitní hrou, ale zejména její lokalizací do českého jazyka ve formě titulků. Naprosto nic se nevyrovná hernímu zážitku v rodné řeči, a to platí nejen u nás, ale po celém světě.

Lokalizací PS4 jsi nás konečně zařadila do vyspělé Evropy. Udělej tak prosím i lokalizací God of War do českého jazyka a přines našim hráčům zážitek, který znovu ukáže, kdo je na trhu králem.

S pozdravem a poděkováním za všechny české hráče


Anglická verze

Dear Sony,

we appreciate you added Czech language to Playstation 4 Console system, with this incredible step you fulfilled a long-term dream for tens of thousands of your customers in the middle of the Europe.

It is a small step for you, but big leap for us and for even greater perception of the difference in approach towards players, unlike yours competitors. The place where are you now - at the forefront of the video game industry - you are here thanks to exclusive video games and especially that games you made in your developer studios.

One of them is Santa Monica Studio, which will bring another part of the popular God of War series in a few months and we think, that you will undoubtedly experience phenomenal sales. The actual of Czech market potential will be unlocked not only by the game quality, but also by translation into the Czech language in the form of subtitles. There is absolutely nothing to compare to play the game experience in the native language, and that applies not only to us but to the whole world.

With Playstation 4 console system translation into Czech language you've finally put us in a the developed Europe. Please translate God of War into the Czech language and bring it to our players an experience that will again show who is the king on the console market.

Sincerely and greetings from all Czech players, thank you.